Preču katalogs
Preču katalogs

Iegādes noteikumiIEGĀDES NOTEIKUMI

PREČU PIRKŠANAS-PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

1.    Vispārīgie noteikumi
1.1.    Šie pirkšanas noteikumi kopā ar dokumentiem, kas norādīti šajos noteikumos, ir paredzēti informācijas sniegšanai par AS “Balticom” (“Pārdevējs”), kā arī interneta veikalā pārdodamo preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu (“Noteikumi”) izklāstīšanai personām, kas norādītas Noteikumu 5.1.punktā (“Pircējs”), un kuras iegādājas preces (“Preces”) interneta veikalā.
1.2.    Šie Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot jebkādus līgumus starp Pārdevēju un Pircēju par Preču pārdošanu (“Līgums”). Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas interneta veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un Preces pasūtīšana nav iespējama.
1.3.    Pircējs tiek aicināts izdrukāt šos Noteikumus nākotnes vajadzībām.
1.4.    Informējam arī par to, ka šie Noteikumi var tikt grozīti Noteikumu 6. daļā noteiktajā kārtībā. Katru reizi, pasūtot Preces, iesakām pārskatīt Noteikumus tam, lai Pircējs būtu pārliecinājies, ka pilnībā saprot, ar kādiem nosacījumiem konkrētajā gadījumā tiks veikts pasūtījums. Pēdējo reizi šie Noteikumi tika atjaunoti 2023. gadā 1.februārī.
1.5.    Šie Noteikumi un jebkādi Līgumi starp Pārdevēju un Pircēju tiek sastādīti un slēgti tikai valsts valodā.

2.    Informācija par Pārdevēju
2.1.    Šie Noteikumi tiek piemēroti, iegādājoties Preces interneta veikalā. Pārdevējs ir AS “Balticom” – reģistrēta Latvijas Republikā, juridiskās personas kods 40003443452, adrese: Straupes iela 5/3, Rīga, LV – 1073, Latvija.
2.3.    Pārdevēja kontaktinformācija
T. 20010805
E-pastā: veikals@balticom.info
Pa pastu: Straupes iela 5/k-3, Rīga, Latvija, LV-1073
2.4. AS Balticom garantijas servisu adreses (remonta nepieciešamības gadījumā):
2.4.1. Apple, Dell ( portatīvie datori), Lenovo (portatīvie datori), NEO – Capital Serviss, support@capital.lv, 67517824, Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005
2.4.2. Acer - ELKO SERVICE, SIA Acer Autorizētais servisa centrs
2.4.3. Samsung( izņemot tv), Huawei, LG, Prestigio, Xiaomi , Aeno, Poco, Asus, - TSC serviss, info@tsc.lv, 6 780 8808, Rīga, Rēzeknes iela 5a, LV-1073
2.4.4. Canyon - SIA ServiceNet LV, serviss@servicenet.lv, +371 67460399, Tadaiķu 4, Rīga, LV-1004
2.4.5. Sony,Samsung, Roborock - Elektronika serviss, serviss@elektronika.lv, +371 25484242, Tadaiķu iela 4, Rīga
2.4.6. Alilo, Zazu-kids – Sia SmartMom, info@alilo.lv,22044652, lai preci nodotu remontam, sūtiet to ar pakomātu uz Deglava ielu 110, Rimi pakomāts Omniva vai DPD

3.    Preces
3.1.    Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem. Tāpat Interneta veikalā uzrādītajos Preču attēlos var būt redzami Preču papildu piederumi vai sastāvdaļas, kas neietilpst pārdotās Preces iepakojumā (Preces iepakojums ir norādīts Preces sludinājumu sadaļā 'Informācija'). Prece tiek uzskatīta par atbilstošu piedāvājumam, ja tā atbilst Interneta veikalā sniegtajam paraugam, modelim un/vai aprakstam. Tāpat Interneta veikalā uzrādītajos Preču attēlos var būt redzami Preču papildu piederumi vai sastāvdaļas, kas neietilpst pārdotās Preces iepakojumā (Preces iepakojums ir norādīts Preces sludinājumu sadaļā 'Informācija'). Prece tiek uzskatīta par atbilstošu piedāvājumam, ja tā atbilst Interneta veikalā sniegtajam paraugam, modelim un/vai aprakstam.
3.2.    Iepakojums preces transportēšanai var atšķirties no interneta veikalā attēlos redzamā. Preces iepakojuma maiņa, lai nodrošinātu pareizu un drošu Preces transportēšanu, nemaina Preci un/vai tās īpašības un/vai funkcijas, kas norādītas interneta veikalā.
3.3.    Ja vien nav norādīts citādi, visas Preces, kas ir piedāvātas interneta veikalā, ir pieejamas. Gadījumā, ja pasūtīto Preci pārdot nav iespējams Noteikumu 5.10. un 9.5.punktos norādīto apstākļu dēļ, Pircējs nekavējoties tiek informēts par to e-pasta veidā vai ar citu saziņas līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un šādas Preces pasūtījums tiek atcelts.
3.4.    Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un / vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā.

4.    Personas datu apstrāde
4.1.  Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar  Privatuma Politiku. Ņemot vērā to, ka Privatuma Politiku ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privatuma Politiku noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.

5.    Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana
5.1.    Šajā interneta veikalā iegādāties Preces drīkst Pircēji:
5.1.1.   fiziskas  pilngadīgas rīcībspējīgas personas, kuras sasniegušas 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, vai nepilngadīgas personas, kuras sasniegušas 14 (četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu;
5.1.2.    juridiskās personas.
5.2.    Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt Preces šajā interneta veikalā.
5.3.    Pasūtamo Preču summai jābūt ne mazākai par minimālo Preču groza summu, kuras faktiskais lielums ir norādīts sadaļā “Preču piegāde”.
5.4.    Pārdevēja noteiktā Preču pasūtīšanas kārtība nodrošina Pircējam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas. Ieteicams, lai Pircējs rūpīgi izlasa un pārbauda iesniegto pasūtījumu katrā pasūtījuma iesniegšanas posmā.
5.5.    Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu (latīņu burtiem) un piegādes adresi, precīzu pasta indeksu, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pasūtīt” un apmaksā pasūtījumu vai izvēlas apmaksas veidu, kas norādīts Noteikumu 10.1. punkta b. apakšpunktā. Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.
5.6.    Kad Pircējs iesniedz pasūtījumu un apmaksā to vai izvēlas Noteikumu 10.1. punkta b. apakšpunktā norādīto maksāšanas viedu – tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.
5.7.    Sagatavojot pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu un/vai SMS, ar kuru informē, ka Preces ir izsūtītas Pircējam vai ir sagatavotas saņemšanai veikalā (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem būs izvēlēts).
5.8.    Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts interneta veikala datu bāzē.
5.9.    Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks PVN faktūrrēķins ar pirkuma informāciju. Faktūrrēķins tiek sūtīts uz e-pastu darba dienās ne vēlāk kā 6 (sešu) darba dienu laikā no brīža, kad Pircējs saņem Preces vai Pārdevējs nodod Preces kurjeram (ja Preces Pircējam tiek piegādātas, izmantojot kurjera pakalpojumus). PVN faktūrrēķins tiek izrakstīts ar Preču nodošanas kurjeram vai Preču saņemšanas/nodošanas (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem tika izvēlēts un kurš no Pārdevēja piegādātājiem konkrētajā gadījumā piegādā Preces) dienas datumu.
5.10.    Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, jo  Prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar interneta veikalā norādīto cenu, kā tas ir norādīts šo Noteikumu 9.5. punktā, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai ar citu līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un pasūtījums tiks atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

6.    Tiesības grozīt noteikumus
6.1.    Pārdevējam ir tiesības mainīt šos Noteikumus. Ikreiz, kad Prece tiek pasūtīta, Līguma noslēgšanai starp Pārdevēju un Pircēju tiek piemērota tajā brīdī spēkā esošā Noteikumu redakcija. Noteikumu versija, kas pastāvēja Pircēja pasūtījuma veikšanas brīdī un tika nosūtīta Pircējam kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu, ir spēkā pasūtījumiem, kas veikti un nav pabeigti pirms jauno Noteikumu stāšanās spēkā.
6.2.    Katru reizi grozot Noteikumus, pamatojoties uz šo Noteikumu 6. punktu, Pārdevējs informēs Pircēju par to, norādot, ka tika grozīti Noteikumi, un to grozīšanas datums.

7.    Kvalitatīva preču atgriešana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma, patērētājam izmantojot atteikuma tiesības
7.1.    Pircējam, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriežot saņemtās Preces – šo Noteikumu 7.3. punktā norādītajā laika periodā. Šis noteikumus nozīmē, ka minētajā laika periodā pārdomājot vai citu iemeslu dēļ nolemjot atteikties no Preces, Pircējam ir tiesības paziņot Pārdevējam par savu lūgumu atgriezt preces Pārdevējam un saņemt samaksāto naudu. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam.
7.2.    Pircējs (patērētājs) nevar izmantot atteikuma tiesības un nevar atgriezt Preces Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, ja:
7.2.1. Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām);
7.2.2.  Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
7.2.3.  Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
7.2.4.  Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
7.2.5.  Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
7.2.6.  Tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu.
7.3.    Pircēja tiesības 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriezt Preces Pārdevējam un saņemt naudu, izmantojot atteikuma tiesības, tiek piemērotas tikai patērētājiem (fiziskām personām) un rodas ar preces piegādēs dienu.
7.4.    14 dienu termiņu atteikuma tiesību izmantošanai skaita šādi: 
7.4.1.  ja tiek iegādāta Prece, noslēdzot Līgumu – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preci; 
7.4.2.  ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pēdējo Preci;
7.4.3.  ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi Preces pēdējo partiju vai daļu; 
7.4.4.  līgumiem par regulāru Preču piegādi – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pirmo preci.    
7.4.5. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
7.5.    Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot vai iesniedzot attiecīgu rakstveida paziņojumu brīvā formā, kurā būtu ietverts Pircēja paziņojums par atteikšanos no Līguma, vai aizpildot atteikuma veidlapu.
Paziņojums par atteikšanos no Līguma vai atteikuma veidlapa iesniedzama klientu apkalpošanas centrā, adreses atradīsiet 2.3. punktā, vai nosūtāma elektroniski uz e-pastu: veikals@balticom.info.
Saņemot Pircēja paziņojumu elektroniski, Pārdevējs nekavējoties nosūta Pircējam apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu uz Pircēja e-pastu.
7.6.    Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis vai nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atgriež vai nodod Preces Pārdevējam klientu apkalpošanas centrā Straupes iela 5/3, Rīga, LV – 1073, Latvija vai personai, kuru Pārdevējs ir pilnvarojis pieņemt Preces. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces nodod vai nosūta Pārdevējam pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Pircējs sedz Preces atpakaļatdošanas izmaksas.
7.7.    Pircējam ir tiesības pārbaudīt Preci, lai noskaidrotu tās raksturu, īpašības un darbības, bet Preces lietošana tās rakstura, īpašību un darbību noskaidrošanai un pārbaudei veicama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā. 
7.8.    Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai (tajā skaitā, bet ne tikai, šo Noteikumu 7.9. punktā norādītajos gadījumos), ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.
7.9.    Atgriežamo Preci nedrīkst bojāt un lietot tā, ka tiek pārsniegta Preces lietošana tās rakstura, īpašību un darbību noskaidrošanai un pārbaudei. Pircējs cenšas saglabāt atgriežamajai Precei oriģinālo iepakojumu, autentiskās etiķetes un aizsarg maisiņus. Preces jāatgriež pilnā komplektācijā ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tika pārdotas, pievienojot Precei instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti ar Preci. Kopā jāatgriež arī par Precēm saņemtās dāvanas.
7.10.    Atgriežot Preci, ir jānorāda faktūrrēķina numurs un pasūtījuma numurs. Ja ir iespējams, Pircējs pievieno faktūrrēķinu, lai Pārdevējs varētu nodrošināt Pircējam pēc iespējas ātrāk naudas atmaksu par iegādāto Preci.
7.11.    Pircējam, kurš atgrieza Preces, tiek atgriezta visa par Preci samaksātā nauda, ieskaitot piegādes izdevumus. Pārdevējs atgriež naudu par Precēm un piegādes izdevumus ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no Līguma. Aktuālie piegādes un apkalpošanas pakalpojumu tarifi ir sniegti sadaļā “Preču piegāde”. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izdevumi tiek atmaksāti tikai tādā gadījumā, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots pērkot Preces kopā ar Precēm, kas tiek atgrieztas, un tikai tādā apmērā, kas ir vienāds ar norādīto tarifu starpību. Ja Pircējs ir izvēlējies izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.
7.12.    Pārdevējs pārskaita atmaksājamās summas uz Pircēja paziņojumā par atteikšanos no Līguma vai atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu. 
7.13.    Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt naudas summas atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
7.14.    Gadījumā, ja Preces tika piegādātas Pircējam pēc atkāpšanas no Līguma:
7.14.1.  Pircējam ir pienākums nekavējoties atgriezt Preces Pārdevējam;
7.14.2.  Izņemot gadījumus, kas ir saistīti ar neatbilstošu Preci, kā tas ir paredzēts Noteikumu 8.sadaļā Piegāde, Pircējs būs atbildīgs par Preču atgriešanas Pārdevējam izdevumu segšanu;
7.14.3.  Pircējam ir pienākums pienācīgi rūpēties par Preču saglabāšanu līdz to atgriešanai Pārdevējam;
7.14.4.  Preces cena un piegādes izdevumi Pircējam kompensējami saskaņā ar Noteikumu 7.11. punktu.
7.15.    Pircējam visos gadījumos ir tiesības, kas izriet no neatbilstošas Preces pārdošanas, kuras paredz Latvijas Republikas normatīvie akti. Atgriešanas noteikumi, kas norādīti šajā 7. vai citos Noteikumu punktos neietekmē šo tiesību pastāvēšanu.

8.    Piegāde
Piegāde uz mājām
8.1.    Pircējam izvēloties, Preces piegādā transporta uzņēmums uz Pircēja rēķina. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos Preces tiek piegādātas uz Pārdevēja rēķina.
8.2.    Pircējs, pasūtījuma brīdī izvēloties  Preču piegādes uz mājām pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu Preču piegādes vietu. Precīza piegādes cena ir atkarīga no pasūtamo Preču svara un cenas. Aktuālie piegādes izcenojumi ir sniegti sadaļā “Preču piegāde“.
8.3.    Preču izkraušanas un uznešanas pakalpojumi jāpasūta atsevišķi pirms apmaksas par Precēm. Preces izkraušanas un uznešanas pakalpojumu apmaksā Pircējs. Atsevišķi Pārdevēja norādītajos gadījumos Preces izkraušanas un uznešanas pakalpojumus apmaksā Pārdevējs. Aktuālie izkraušanas un uznešanas pakalpojumu izcenojumi sniegti sadaļā “Preču piegāde “.
8.4.    Pircēja pasūtījums tiek izpildīts pirms plānotās piegādes dienas, kas norādīta Noteikumu 5.7. punktā norādītajā paziņojumā par izsūtīšanu, izņemot gadījumus, ja iestājas notikumi, ko Pārdevējs nekontrolē (kā definēts šo Noteikumu 17. punktā).
8.5.    Parasti Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi sadaļā “Preču piegāde” norādītajos termiņos. Pircējs vienmēr tiek informēts par paredzēto Preces piegādes termiņu pa e-pastu. 
8.6.    Pasūtot vairāk nekā vienu Preci, tās var tikt piegādātas dažādos laikos, jo tiek pārvadātas no dažādām noliktavām. Par to papildu transporta maksa netiek iekasēta. Ja tiek pasūtītas vairākas Preces ar dažādiem piegādes termiņiem, kopējais Preču piegādes termiņš tiek noteikts pēc garākā piegādes termiņa.
8.7.    Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam ar to brīdi, kad kurjers nodod Preces Pircējam. Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad  Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preces. Ja Preces pārvadātāju izvēlas pats Pircējs, un Pārdevējs nepiedāvāja šādu piegādes iespēju, šajā daļā norādītais risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tiek nodota pārvadātājam. 
8.8.    Sūtījuma piegādes brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi pārbaudīt sūtījuma iepakojuma stāvokli. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījums ir bojāts, Pircējam ir pienākums: 
8.8.1. norādīt to kurjeram, kurš piegādājis Preci;
8.8.2. sūtījuma piegādes dokumentā atzīmēt, ka iepakojumam ir bojājumi un kopā ar kurjeru aizpildīt Iepakojuma bojājumu (pārbaudes) akts;
8.8.3. pārbaudīt iepakojumu iekšpusē esošās Preces un, ja tās ir bojātas, bojājumus fiksēt ar fotogrāfijām. Fotogrāfijas būs nepieciešamas Preču atgriešanas procedūrai par neatbilstošas Preces piegādi;
8.8.4. ja Preces iepakojums nav bojāts, kurjera klātbūtnē Preci pārbaudīt nav nepieciešams. 
8.8.5. ja Pircējs pieņem sūtījumu un paraksta dokumentus, tiek pieņemts, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgā veidā.
8.9.    Konstatējot sūtījuma iepakojuma bojājumu, Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības sūtījumu nepieņemt. Šādā gadījumā kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis kopā ar Pircēju vai trešo personu, kuru norādījis Pircējs, ieraksta 8.8. punktā aprakstīto informāciju, pēc tam kurjers nogādā preci atpakaļ uz noliktavu.
8.10.    Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot sūtījumu un parakstoties kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvja iesniegtajā datu uzkrāšanas ierīcē vai uz papīra piegādes apliecinājuma bez piezīmēm, tiek pieņemts, ka Preces ir piegādātas nebojātā sūtījuma iepakojumā, papildu pakalpojumi, kas norādīti datu uzkrāšanas ierīcē vai papīra piegādes apliecinājumā, ir pienācīgi sniegti, ja nav norādīts pretējais.
8.11.    Piegādājot un nododot Preces Pircēja norādītajā adresē, tiek pieņemts, ka Preces Pircējam ir nodotas, neņemot vērā to, vai Preces faktiski pieņem Pircējs, vai jebkura trešā persona, kas pieņēma Preces norādītajā adresē. Ja plānotajā Preču piegādes dienā Preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās Preču piegādes dienas, par to informē Pārdevēju. 
8.12.    Ja Preces pieņems ne Pircējs, Pircējam ir pienākums norādīt Preces pieņemošās personas datus, aizpildot pasūtījuma piegādes informāciju.
8.13.    Pieņemot Preces, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments, lai pienācīgi tiktu identificēts Pircējs. Ja Pircējs pats nevar pieņemt Preces, bet Preces piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par Preču piegādi neatbilstošai personai.
8.14.    Pircējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža pārbaudīt Preču iepakojumus, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

9. Preču piegāde
9.1. Standarta piegādes laiks ir 2-5 darba dienas, ja vien konkrētajam produktam nav norādīts citādi.
9.2. Mēs piegādājam preces uz mājām vai uz preču izsniegšanas punktiem visā Latvijā. Precīzāka informācija par preču piegādes izmaksām un izsniegšanas vietām ir sniegta zemāk.
9.3. Lai saņemtu pasūtījumu, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un pasūtījuma numuram. Ja tavu pasūtījumu saņems cita persona, noformējot pasūtījumu norādi viņu kā saņēmēju. Un ja pircējs ir juridiska persona, līdzi jābūt pilnvarai.
9.4. Ja esi izvēlējis preču piegādi uz izsniegšanas punktu DPD tās tiks piegādātas 2–5 darba dienu laikā, ja vien izvēlētajai (-ām) precei (-ēm) nav norādīts cits piegādes laiks.
9.4.1. Svarīgi! Pasūtījuma piegādi uz DPD pakomātu var pasūtīt, ja preces nepārsniedz noteiktos sūtījuma izmērus (61 x 44 x 37 cm) un svaru (līdz 30 kg).
Pakalpojuma maksa piegādei uz DPD - 2,99 €.
9.5. Ja esi izvēlējis preču piegādi uz mājām, tavu pasūtījumu piegādāsim 2-5 darba dienu laikā, ja vien izvēlētajai (-ām) precei (-ēm) nav norādīts cits piegādes laiks. Kurjeri piegādā pasūtījumus pa iepriekš izplānotu maršrutu, tāpēc nav iespējams izvēlēties precīzu piegādes laiku. Tu varat izvēlēties tikai vēlamo piegādes laika intervālu.
9.5.1. Svarīgi! Dažām precēm ir nestandarta piegādes laiks. Precīzs piegādes laiks ir norādīts mājaslapā.
9.5.2. Pakalpojuma maksa piegādei DPD – 6.99 €.
9.5.3. Preču piegāde Rīgā un Rīgas rajonos tiek nodrošināta darba dienās no 8:00 līdz 22:00. Citās pilsētās – no 8:00 līdz 18:00.
9.5.4. Ja esi pasūtījis vairākas preces, tās var tikt piegādātas atsevišķos sūtījumos, jo tās tiks vestas no dažādām noliktāvām. Papildu maksa par to netiek iekasēta.
9.6. Mēs veicam preču piegādi uz norādīto adresi, ja pasūtījuma summa pārsniedz 9,95 Eur.
9.7. Ja sūtījuma kopējais svars ir līdz 30 kg, kurjers to izkraus un ienesīs pirmajā drošajā vietā telpā (pa dzīvokļa, mājas vai garāžas durvīm, bet nenēsās sūtījumu pa istabām vai pagalmu). Tādā gadījumā papildu kraušanas darbu pakalpojumus nav nepieciešams pasūtīt.
9.7.1. Svarīgi! Ja pasūtītā prece ir lielgabarīta, kā arī gadījumā, ja preces tiek novietotas uz paletes, neskatoties uz to svaru līdz 30 kg, preces netiek aiznestas
Pakalpojumu var pieteikt sūtījumiem no 31,5 kg līdz 300 kg un viena paka nedrīkst pārsniegt 80 kg.
9.7.2. Ja kaut viens no sūtījuma iepakojumiem sver vairāk nekā 30 kg (piem., liela izmēra sadzīves tehnika, mēbeles u.tml.), kurjers tikai palīdzēs tev šo sūtījumu izkraut no automašīnas, taču nepalīdzēs to aiznest līdz vēlamajai vietai.
9.7.3. Gadījumā, ja sūtījuma svars ir no 31,5 kg līdz 80 kg, iesakām pasūtīt izkraušanas pakalpojumu par 19,99 Eur. Izkraušanas pakalpojumu veic divi kurjeri krāvēji.
Kraušanas darbu pakalpojums netiek sniegts, ja kopējais pasūtījuma svars pārsniedz 300 kg.

10.    Preču cena un piegādes izdevumi 
10.1.    Preču cenas būs tādas, kādas ir norādītas interneta veikalā. Pārdevējs dara visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas brīdī, kad Pircējs iesniedz pasūtījumu, ir pareizas. Ja Pārdevējs pamana, ka Preču cenās ir neprecizitātes, tiek piemērots šo Noteikumu 9.5. punkts.
10.2.    Preču cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem.
10.3.    Preču cenas tiek norādītas, ieskaitot PVN (tur, kur tas tiek piemērots) tādā apmērā, kāds tiek piemērots konkrētajā laikā Latvijas Republikā. Gadījumā, ja PVN likme mainītos laika periodā no pasūtījuma dienas līdz piegādes dienai, cena var mainīties, ņemot vērā PVN apmēra izmaiņas, izņemot gadījumus, ja Pircējs par Precēm pilnībā norēķinājās pirms PVN likmes grozījumu spēkā stāšanās. Pārdevējs par šādām cenas izmaiņām rakstiski informē Pircēju un nodrošina iespēju Pircējam iegādāties Preci par cenu, kas ir koriģēta, ņemot vērā grozīto PVN likmi vai atsaukt pasūtījumu. Pasūtījums netiek pildīts tik ilgi, kamēr netiek saņemta Pircēja atbilde. Gadījumā, ja ar Pircēju neizdodas sazināties, izmantojot tā norādītos kontaktus, tiek pieņemts, ka pasūtījums ir atsaukts un Pircējs par to tiek informēts rakstiski.
10.4.    Preču cenas neietver pasūtījuma sagatavošanas, piegādes un preču uznešanas izdevumus. Piegādes izdevumu izcenojums, kas ir norādīts interneta veikalā, var mainīties. Aktuālie piegādes izcenojumi ir sniegti sadaļā “Preču piegāde“.
10.5.    Ņemot vērā to, ka Pārdevēja interneta veikalā tiek piedāvāts ļoti plašs Preču sortiments, neskatoties uz visiem Pārdevēja saprātīgiem centieniem, nevar izslēgt gadījumu, ka Preces cena var būt norādīta nepareizi no Pārdevēja neatkarīgas tehniskās kļūdas dēļ. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču cena ir norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju pa epastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību un atceļ pasūtījumu. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna. 
10.6.    Precēm, uz kurām attiecas Latvijas Republikas likumdošana, tiek piemērota reversā PVN maksāšanas kārtība. Reversais PVN netiek piemērots, ja PVN maksātājs, kurš ir veicis pasūtījumu, nemaksā no sava bankas konta. Piemērojot reverso PVN, atlaides netiek piešķirtas.

11.    Apmaksa
11.1.    Par Precēm Pircējs var norēķināties:
11.1.1.    ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kas norādīts PVN priekšapmaksas faktūrrēķinā;
11.1.2.    maksājuma (kredīta vai debeta) karti;
11.1.3.    uz nomaksu, izmantojot līzinga partneru pakalpojumus;
11.1.4.    ar tiešo bankas rīkojumu, izmantojot partnera pakalpojumus.
11.2.    Maksājumu saņemšanu nodrošina trešās personas, kas nav starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtā Līguma puses. Par Pircēju datu apstrādi, atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, un datu drošību ir atbildīgas trešās personas, kuras tiesīgas sniegt bezskaidras naudas maksājumu veikšanas pakalpojumus.
11.3.    Pircēja izvēlētās Preces tiek rezervētas Pārdevēja sistēmā un Pārdevējs sāk pildīt pasūtījumu:
11.3.1.    kad Pārdevējs saņem paziņojumu no Pircēja bankas par veikto maksājumu par izvēlētajām precēm – Noteikumu 11.1.1.; 11.1.2. un 11.1.4. punkta gadījumā;
11.3.2.    kad tiek saņemts apstiprinājums par finansējuma piešķiršanu – Noteikumu 11.1. 3. punkta gadījumā;
11.4.    Detalizēta informācija, kas ir saistīta ar apmaksu, sniegta sadaļā mājas lapā “Piegāde un apmaksa“.

12.    Pircēja pienākumi
12.1.    Pircējs apņemas pirkuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Pircējam ir pienākums nekavējoties to atjaunot.
12.2.    Pircējs apņemas godīgi un pareizi izmantot interneta veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs neievēro šo saistību, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Pircēja iespēju izmantot interneta veikalu un Pārdevējs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.
12.3.    Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
12.4.    Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Pircējs apņemas pirms Preces lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas u. tml.) apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja.
12.5.    Pircējam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.

13.    Pārdevēja pienākumi
13.1.    Pārdevējs apņemas:
13.1.1.    veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus;
13.1.2.    cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
13.2.    Pārdevējs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.

14.   Preču garantija
14.1.    Dažām Pārdevēja pārdodamajām Precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija. Informācija par garantiju un piemērojamiem nosacījumiem ir norādīti ražotāja garantijā, kas iesniegta ar Precēm.
14.2.    Ražotāja garantija papildina Pircēja tiesības, kas ir saistītas ar nekvalitatīvām Precēm.
14.3.    Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja nav pārkāpti Preces ekspluatācijas noteikumi. Pirms Preces lietošanas Pircējam rūpīgi jāizlasa Preces ekspluatācijas instrukcija, ja tāda ir.
14.4. Visām AS Balticom pārdotajām precēm, tās iegādājoties fiziskām personām, tiek nodrošināta ražotāja noteiktā garantija Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, ja tiek ievērota lietošanas instrukcija, aktuālajā normatīvo aktu redakcijā garantijas termiņš, kuru apņemas nodrošināt Pārdevējs ir 24 mēneši no piegādes dienas.
14.5. Juridiskām personām garantijas termiņš ir 12 mēneši no Preces piegādes dienas, vai arī cits termiņš par kuru Puses vienosies. Garantija tiek nodrošināta, ja juridiska persona ievēro lietošanas instrukcijas noteikumus.
14.6. Kopā ar iegādāto Preci, Pircējs saņem garantijas sertifikātu un apmaksas apstiprinošus dokumentus (pirkuma čeks, pavadzīme, maksājuma uzdevums) , kurus ir saudzīgi jāsaglabā visā garantijas termiņa laikā, šos dokumentus būs jāuzrāda garantijas remonta pieprasīšanas gadījumā.
14.7. Garantijas gadījumā Pircējs pats sedzot transporta izmaksas piegādā Preci uz jebkuru zemāk noradīto servisa centru, ar kuru sadarbojas AS Balticom.
14.8. Garantija varētu būt atteikta šādos gadījumos:
14.8.1. Ja ir beidzies garantijas termiņš
14.8.2. Ja Pircējs nevar uzrādīt skaidri salasāmu garantijas sertifikātu un/vai maksājumu apstiprinošu dokumentu.
14.8.3. Ja bojājums ir mehānisks un nav ražotāja brāķis (piemēram Pircējs patstāvīgi ir remontējis Preci ārpus AS Balticom servisa, Prece ir bojāta ārēju faktoru dēļ vai Pircēja vainas dēļ, Prece tika izmantota neievērojot lietošanas noteikumus)
14.9. Garantijas remonta atteikšanas gadījumā, AS Balticom serviss var piedavāt Pircējam Preces remontu par maksu.
14.10. Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas Precēm, to var izdarīt e-pastā, rakstot uz e-pasta adresi: veikals@balticom.info vai pa tel.20010805, atgriežot iespējami neatbilstošo Preci AS Balticom garantijas servisu adresēs:
14.10.1. Apple, Dell ( portatīvie datori), Lenovo (portatīvie datori), NEO – Capital Serviss, support@capital.lv, 67517824, Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005
14.10.2. Acer - ELKO SERVICE, SIA Acer Autorizētais servisa centrs
14.10.3. Samsung( izņemot tv), Huawei, LG, Prestigio, Xiaomi , Aeno, Poco, Asus, - TSC serviss, info@tsc.lv, 6 780 8808, Rīga, Rēzeknes iela 5a, LV-1073
14.10.4. Canyon - SIA ServiceNet LV, serviss@servicenet.lv, +371 67460399, Tadaiķu 4, Rīga, LV-1004
14.10.5. Sony,Samsung, Roborock - Elektronika serviss, serviss@elektronika.lv, +371 25484242, Tadaiķu iela 4, Rīga
14.10.6. Alilo, Zazu-kids – Sia SmartMom, info@alilo.lv,22044652, lai preci nodotu remontam, sūtiet to ar pakomātu uz Deglava ielu 110, Rimi pakomāts Omniva vai DPD
14.11. Garantijas remonts NETIEK PIEDĀVĀTS Balticom birojā pēc adreses Straupes 5/3, jo šī adrese ir tikai AS Balticom juridiskā adrese un nav sertificēts servisa centrs. Pircējam ir jārēķinās ar papildus transporta izmaksām piegādes kļūdas gadījumā.
14.12. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda šāda informācija:
14.12.1.    Preces faktūrrēķina un pasūtījuma numurs. Ja ir iespējams, Pircējs pievieno faktūrrēķinu, lai Pārdevējs varētu pēc iespējas ātrāk izskatīt Pircēja sūdzību;
14.12.2.    jānorāda Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;
14.12.3.    jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, Preces fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfija u. c.
14.12.4. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda viens no veidiem, kādā Pircējs vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:
14.12.4.1.    Pārdevējam bez atlīdzības saprātīgā termiņā novēršot Preces neatbilstību - trūkumus, ja trūkumus iespējams novērst atbilstoši garantijas noteikumiem;
14.12.4.2.    attiecīgi samazināt pirkuma cenu, ņemot vērā Preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot Preci, un par ko Pārdevējs un Pircējs ir vienojušies;
14.12.4.3.    bez atlīdzības saprātīgā termiņā aizstāt Preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir nelieli/maznozīmīgi vai tie radās Pircēja vainas dēļ;
14.12.4.4.    atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, izņemot gadījumu, ja Preces neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot. Preces neatbilstība uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina Preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas Preces ārējā izskatā.
14.13. Izskatot sūdzību, atbilde tiek sniegta 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja sūdzību, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.
14.14. Par garantijas apkopes jautājumiem Pircējs var interesēties arī pa tālruni 20010805 vai uzdodot jautājumus, rakstot uz e-pastu: veikals@balticom.info.  
14.15.  Iespējami neatbilstošas kvalitātes Preces vispirms tiek nogādātas Pārdevēja garantijas apkalpošanas servisos 14.10 punktā. Tikai konstatējot, ka Prece ir neatbilstošas kvalitātes Prece, Pircēja lūgums par neatbilstošas kvalitātes Precēm var tikt izpildīts.
14.16. Garantijas remonta termiņš nosakāms atsevišķi katram garantijas gadījumam, nosakot termiņu Puses vienojas par abpusēji izdevīgu termiņu. Garantijas apkalpošanas ilgums ir no 7 līdz 30 (septiņām līdz trīsdesmit) kalendārajām dienām. Izņēmuma gadījumos, ja Preces tiek sūtītas uz garantijas apkalpošanas centriem citā ES valstī, preces garantijas apkalpošanas process var ilgt no 14 līdz 70 (četrpadsmit līdz septiņdesmit) kalendārajām dienām, atkarībā no preces rakstura. Uzsveram, ka visos gadījumos garantijas apkalpošanas procesu cenšamies īstenot pēc iespējas īsākā laika periodā.     
14.17. Iekārtās, kas tiek nogādātas garantijas apkalpošanai, nedrīkst atrasties Pircēja personas dati un SIM kartes. Pārdevējs neatbild un nesedz izdevumus par informāciju, kas atrodas garantijas apkalpošanai iesniegtajās iekārtās, šādas informācijas atgūšanu un atjaunošanu. 
14.18. Līguma noteikumiem neatbilstošas lielgabarīta Preces un par 10 kilogramiem smagākas Preces trūkumu novēršanai, apmaiņai vai Līguma atcelšanai nogādā Pārdevējs uz sava rēķina, ja Līgums ir slēgts ar patērētāju (fizisku personu). Ja Pārdevējs atsakās nogādāt preci, Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs nogādāt preci pats vai ar trešās personas palīdzību, bet uz Pārdevēja rēķina. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas atlīdzināt Pircējam (patērētājam) Preces atgriešanas izdevumus, kas Pircējam radušies sakarā ar Preces nogādāšanu Pārdevējam, 3 (trīs) darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas.

15.    Preces kvalitāte
15.1.    Preču fotogrāfijas ir paredzētas tikai ilustratīviem nolūkiem, oriģinālie produkti var atšķirties no attēlotajiem. Ievietotās preces fotogrāfijas nevar tikt izmantotas kā pretenziju pamats. Prece uzskatāma par atbilstošu, ja tā atbilst interneta veikalā sniegtajam paraugam, modelim vai aprakstam.
15.2.    Pārdevēja sniegtā garantija neierobežo Pircēja tiesības, kuras, iegādājoties neatbilstošas kvalitātes preces, nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. 

16.    Atbildība
16.1.    Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta veikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par pirkuma formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.
16.2.    Aizpildot pirkuma formu interneta veikalā, Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un (vai) nodošanu trešajām personām. Ja interneta veikalā sniedzamos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēgušās interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju un Pircējs atbild par visām šādas trešās personas darbībām, kas veiktas interneta veikalā.
16.3.    Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, šo Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.
16.4.    Pircējam ir pienākums nodrošināt savu pieslēgšanos interneta veikalam datu drošu uzglabāšanu un tos neatklāt, kā arī nodrošināt, ka dati ir zināmi tikai pašam un datus izmanto tikai pats Pircējs, kā arī nenodot un arī citos veidos neradīt iespēju citām personām ar šiem datiem iepazīties vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieslēgšanās datus varēja uzzināt cita persona, nekavējoties jāpaziņo par to Pārdevējam, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs par pieslēgšanās interneta veikalam datu pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodu, uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.
16.5.    Par Līguma, kas noslēgts izmantojot interneta veikalu, pārkāpumu puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
16.6.    Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, tas ir atbildīgs par Pircējam radušos kaitējumu vai zaudējumiem, kas radās, kā šo Noteikumu pārkāpuma paredzamās sekas. Kaitējums vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir acīmredzami Pārdevēja pārkāpuma sekas vai, ja šādu kaitējumu vai zaudējumus Pārdevējs un Pircējs apzinājās Līguma slēgšanas brīdī.
16.7.    Pārdevējs piegādā Preces tikai mājsaimniecības vajadzībām un personīgai lietošanai. Pircējs apņemas neizmantot pārdodamās Preces komerciālos, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas nolūkos, un Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām.
16.8.    Pārdevējs neatbild par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircēji nokļūst šajās vietnēs, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā esošo norādi.

17.    Notikumi ārpus Pārdevēja kontroles
17.1.    Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma vai jebkādu Līgumā noteikto saistību nepildīšanu vai novēlotu izpildi, ja šāda neizpilde vai kavēšanās ir radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
17.2.    Gadījumā, ja notiek notikums ārpus Pārdevēja kontroles, kas ietekmē pienācīgu Pārdevēja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu:
17.2.1.  Pārdevējs nekavējoties informēs Pircēju; un
17.2.2.  Pārdevēja saistību, kas izriet no Līguma, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar notikuma ārpus Pārdevēja kontroles ilgumu. Ja notikumi ārpus Pārdevēja kontroles ietekmē Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs saskaņos jaunu piegādes datumu pēc Pārdevēja notikumu ārpus Pārdevēja kontroles beigām.

18.    Informācijas sūtīšana
18.1.    Noteikumos izmantotais jēdziens “rakstiski” ietver arī e-pastus.
18.2.    Pircējs, lai sazinātos ar Pārdevēju rakstiski vai gadījumā, ja Noteikumos ir paredzēts Pircēja pienākums sazināties ar Pārdevēju rakstiski, sūta Pārdevējam e-pastu uz adresi veikals@balticom.info vai parasto vēstuli adresētu AS Balticom uz adresi Straupes iela 5/3, Rīga, LV – 1073, Latvija. Pārdevējs rakstiski informēs Pircēju par paziņojuma saņemšanu (parasti ar e-pasta vēstuli). Atteikuma tiesību izmantošanas un atkāpšanās no Līguma nolūkā Pircēja vēršanās pie Pārdevēja kārtība ir paredzēta šo Noteikumu 7. punktā.
18.3.    Pārdevējs visus paziņojumus Pircējam sūta uz Pircēja pirkuma formā norādīto e-pasta adresi.

19.    Citi noteikumi
19.1.    Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.
19.2.    Pircējam, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktus, ir noteiktas tiesības, kas ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes Precēm. Nekāds šo Noteikumu nosacījums nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas aprobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu. 
19.3.    Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Pircēja tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju, sniedzot informāciju par nodošanu interneta veikalā.
19.4.    Pircējam nav tiesību nodot visas vai daļu tiesību vai saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas.
19.5.    Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.
19.6.    Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
19.7.    Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
19.8. Sūdzību un iesniegumu iesniegšanas, izskatīšanas un atbildes sniegšanas kārtība
19.8.1. Jebkura veida sūdzības/pretenzijas, iesniegumi Pircējam ir jānoformē rakstiski.
19.8.2. Pretenzijas tiek izskatītas divdesmit darba dienu laikā, un par lēmumu tiek paziņots Pircējam.
19.8.3. Strīdi starp Pircēju un Pārdevēju risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pārdevējs atsakās apmierināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajiem risinājumiem un nosaka, ka tā tiesības vai intereses tika pārkāptas, Pircējs var iesniegt sūdzību Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, kas atrodas Brīvības ielā 55, Rīgā, Latvijā, LV-1010 un kas risina patērētāju strīdus (vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama http://www.ptac.gov.lv/lv).
19.8.4. Atbilstoši 2013.gada 21.maija Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 524/2013 “Par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaitē” un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (turpmāk — Regula) 14. punktam, aicinām Operatora Abonentus strīdu risināšanai izmantot zemāk minēto elektronisko saiti uz strīdu risināšanas tiešsaites platformu. Vairāk informācijas http://ec.europa.eu/odr.

20. Preču iegāde uz nomaksu:
20.1. Preces uz nomaksu var iegādāties ikviens 18 (astoņpadsmit gadu vecumu) sasniedzis Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs.
20.2. Pircējiem, kas izmanto AS Balticom elektronisko sakaru pakalpojumus tiek piedāvāti īpaši nosacījumi nomaksas pakalpojumu izmantošanai (piemēram: bezprocentu maksājumu sadalīšana uz periodu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem, bet ne tikai), šo īpašo nosacījumu izmantošanas gadījumā, Pircējam nebūs iespējas izbeigt starp AS Balticom un Pircēju elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu līdz maksa par Preci nebūs nomaksāta pilnā apmērā.
20.3. Aizņēmējam ir jābūt regulāriem un oficiāliem ikmēneša ienākumiem;
20.4. Nomaksas ar Klix Pay later nosacījumi:
20.4.1. Aizņēmēja vecumam ir jābūt - no 18 līdz 75 gadiem;
20.4.2. Kredīta summa iespējama - no 70 eiro līdz 7000 eiro;
20.4.3. Kredīta summa ar iespējamu bezprocentu sadali no 70 eiro līdz 7000 eiro.
20.4.4. Aizdevuma termiņš: līdz 36 mēnešiem;
20.4.5. Par pirkumiem, kuru vērtība pārsniedz 1400 eiro, nepieciešama priekšapmaksa 10% apmērā;
20.4.6. Noformēšanai nepieciešams kvalificēts Smart-ID vai AS Citadele banka internetbanka, kā arī pase vai ID karte.
20.4.7. Lai iepirkšanās būtu atbildīga, vienai personai, izmantojot Klix Pay later, ierobežojam iespēju aizņemties ne vairāk par 7000 EUR pēdējo 30 dienu laikā;
20.4.8. Nomaksas noformēšana notiek caur Klix Pay later, kuru piedāvā Citadele banka, atbalsta centra numurs 67870121.
Vairāk par bezprocentu iemaksas iespēju lasiet šeit.

20.5. Nosacījumi, lai iegādātos Preci nomaksā ar InBank:
20.5.1. Klients nav jaunāks par 18 gadiem;
20.5.2. Ikmēneša ienākumi ir vismaz 350 eiro pēc nodokļu nomaksas;
20.5.3. Pozitīva kredītvēsture;
20.5.4. Nomaksas summa tiek noteikta atbilstoši aizņēmēja ienākumiem un esošo saistību apmēram;
20.5.5. Pirkumiem virs 1400 eiro – obligāta pirmā iemaksa ir 10%;
20.5.6. Nomaksas termiņš 3-72 mēneši;
20.5.7. Summa no 75 līdz 10 000 eiro
20.5.8. Pirmstermiņa atmaksa pilnā apmērā tiek veikta bez maksas
20.5.9. Veic pirmo iemaksu, ja tas būs nepieciešams

20.6. Nosacījumi InBank pakalpojumam Sadali daļās:
20.6.1. Maksā 6 vienādās daļās;
20.6.2. 0 EUR papildus maksa;
20.6.3. Pirkumiem līdz 2000 eiro;
20.6.4. Pirmais maksājums pēc mēneša.
20.6.5. Inbank sadali daļās maksājumu metodi piedāvājam sadarbībā ar SIA “Inbank Latvia”.
Vairāk par šo maksājuma metodi lasīt šeit.

21. Balticom izsniegtā nomaksa
21.1. Klients nav jaunāks par 21 gadu;
21.2. Klientam ir pozitīva kredītvēsture (kā Balticom Abonentam nav parādu);
21.3. Var iegādāties preci vērtībā no 70 EUR līdz 600EUR (ar PVN);
21.4. Pirmais maksājums par Preci veicams mēnesi pēc iegādes, saskaņā ar maksājumu grafiku


22. Ja neesi atradis atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, lūdzu, sazinies ar mums, zvanot uz: +371 20010805, vai rakstot: veikals@balticom.info un mēs ar prieku Tev atbildēsim.

23. Noteikumus varat lejupielādēt, noklikšķinot uz https://balticom.lv/i/pdf/iegades_noteikumi_27022024.pdf
 
Spēkā no 27.02.2024.
Piegāde visā Latvijā
Pašipopulārākie zīmoli
Bezprocentu nomaksas iespēja
Piegāde2-5 darba dienu laikā
Neatradāt meklēto preci?